małgorzata fornalska co to znaczy

Definicja FORNALSKA MAŁGORZATA biografia. komunistycznego; członkini SDKPiL i KPP; w l. 1941-1941

Co znaczy FORNALSKA MAŁGORZATA

Czym jest FORNALSKA MAŁGORZATA: , pseudonim Jasia (1902-1944) - działaczka ruchu komunistycznego; członkini SDKPiL i KPP; w l. 1941-1941 weszła w skład tak zwany drugiej Ekipy Inicjatywnej komunistów polskich przerzuconej z ZSRR do Polski; w l. 1942-43 współorganizatorka PPR, w 1943 członek KC PPR; 1943 aresztowana i rozstrzelana na Pawiaku.

Słownik FELDMAN JÓZEF:
Historia 1899-1964) - historyk; syn Wilhelma; od 1937 prof. UJ, członek PAU; badacz dziejów nowożytnych; kluczowe prace: Polska w dobie wojny północnej 1704-1709, Bismarck a Polska, Stanisław Leszczyński fornalska małgorzata.
Słownik FUNDUSZ KOŚCIELNY:
Historia utworzony 20 III 1950, częściowo z przejętych poprzez kraj majątków związków wyznaniowych i dotacji; przeznaczony na potrzeby kościołów i cele charytatywne fornalska małgorzata.
Słownik FEUDALIZM:
Historia ustrój społeczno-polityczny oparty na więziach między seniorem a wasalem i nadaniem feudum - lenna; podstawą stosunków była ziemia stanowiąca własność feudałów fornalska małgorzata.
Słownik FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ:
Historia Modrevius około 1503-1572); poeta polityczny, humanista, teolog, moralista; po studiach w Akademii Krakowskiej i przyjęciu święceń kapłańskich pracował w kancelarii prymasa Jana Łaskiego, a później fornalska małgorzata.
Słownik FRONT MORGES:
Historia działaczy centrowych w l. 1936-1938; jego celem było skonsolidowanie opozycji przeciw tendencjom autorytarnym i polityce zagranicznej obozu rządzącego ( sanacja); został zainicjowany poprzez gen. W fornalska małgorzata.

Definicje jak fornalska małgorzata w Biografia F .

  • Dodano:
  • Autor: