front jedności narodu co to znaczy

Co to jest FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN) biografia. obejmował partie polityczne, związki zawodowe i

Co znaczy FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN)

Definicja FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN): organizacja polityczna utworzona w 1952 jako Front Narodowy; obejmował partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje socjalne; podporządkowany PZPR i realizujący jej cele; uczestniczył w przeprowadzaniu wyborów do sejmu i rad narodowych (prezentował jedyne listy kandydatów); jego przewodniczącym w l. 1952-1956 był B. Bierut; w 1957 przekształcony w FJN; Ogólnopolski Komitet FJN został powołany poprzez Centralną Komisję Porozumiewawczą Partii i Stronnictw Politycznych pod koniec 1957; 4 I 1958 ukonstytuował się OK FJN; w 1983 został rozwiązany, a jego kontynuację stanowił Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego; przewodniczącymi OK FJN byli: A. Zawadzki (1958-1964), E. Ochab (1964-1968), M. Spychalski (1968-1971), J. Groszkowski (1971-1976), H. Jabłoński (1976-1983).

Definicje jak FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN) w Słownik definicji F .