front jedności narodu co to znaczy

Definicja FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN) biografia. obejmował partie polityczne, związki zawodowe i

Co znaczy FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN)

Czym jest FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN): organizacja polityczna utworzona w 1952 jako Front Narodowy; obejmował partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje socjalne; podporządkowany PZPR i realizujący jej cele; uczestniczył w przeprowadzaniu wyborów do sejmu i rad narodowych (prezentował jedyne listy kandydatów); jego przewodniczącym w l. 1952-1956 był B. Bierut; w 1957 przekształcony w FJN; Ogólnopolski Komitet FJN został powołany poprzez Centralną Komisję Porozumiewawczą Partii i Stronnictw Politycznych pod koniec 1957; 4 I 1958 ukonstytuował się OK FJN; w 1983 został rozwiązany, a jego kontynuację stanowił Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego; przewodniczącymi OK FJN byli: A. Zawadzki (1958-1964), E. Ochab (1964-1968), M. Spychalski (1968-1971), J. Groszkowski (1971-1976), H. Jabłoński (1976-1983).

Słownik FELIŃSKI ZYGMUNT SZCZĘSNY:
Historia arcybiskup warszawski; brał udział w stworzeniu wielkopolskim 1848; w 1855 przyjął święcenia kapłańskie; jako arcybiskup nakazał otworzyć kościoły warszawskie zamknięte po manifestacjach front jedności narodu (fjn).
Słownik FAMILIA:
Historia skupiona wokół rodziny Czartoryskich w XVIII w.; nazwa zwyczajowa Familia powstała za panowania Augusta II Wettina; dążyła do reform w Rzeczypospolitej współpracując początkowo z Augustem III front jedności narodu (fjn).
Słownik FELDMAN JÓZEF:
Historia 1899-1964) - historyk; syn Wilhelma; od 1937 prof. UJ, członek PAU; badacz dziejów nowożytnych; kluczowe prace: Polska w dobie wojny północnej 1704-1709, Bismarck a Polska, Stanisław Leszczyński front jedności narodu (fjn).
Słownik FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ:
Historia Modrevius około 1503-1572); poeta polityczny, humanista, teolog, moralista; po studiach w Akademii Krakowskiej i przyjęciu święceń kapłańskich pracował w kancelarii prymasa Jana Łaskiego, a później front jedności narodu (fjn).
Słownik FEUDALIZM:
Historia ustrój społeczno-polityczny oparty na więziach między seniorem a wasalem i nadaniem feudum - lenna; podstawą stosunków była ziemia stanowiąca własność feudałów front jedności narodu (fjn).

Definicje jak front jedności narodu (fjn) w Biografia F .

  • Dodano:
  • Autor: