frycz modrzewski andrzej co to znaczy

Co to jest FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ biografia. humanista, teolog, moralista; po studiach w Akademii

Co znaczy FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ

Definicja FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ: (A. Fricius Modrevius około 1503-1572); poeta polityczny, humanista, teolog, moralista; po studiach w Akademii Krakowskiej i przyjęciu święceń kapłańskich pracował w kancelarii prymasa Jana Łaskiego, a później jego bratanka Jana Łaskiego młodszego, któremu pomagał w tworzeniu jego biblioteki; na dworze Łaskich zbliżył się do stronnictwa egzekucyjnego; w 1537 został sekretarzem w kancelarii króla Zygmunta Augusta; ataki Modrzewskiego na Kościół wywołały oskarżenia go o herezję i tylko opiece hetmana Jana Tarnowskiego zawdzięczał schronienie przed inkwizycją; pod koniec życia zbliżył się do bliskich mu ideowo środowisk ariańskich; autor licznych dzieł o charakterze społecznym i politycznym; w traktacie Lascius, a więc O karze za mężobójstwo (1543) krytykował zależność kar za zabójstwo od pochodzenia stanowego; w Mowie Perypatetyka Prawdomówcy (1545) zaatakował zakaz posiadania ziemi poprzez mieszczan; w ostatnim dziele, wydanym pośmiertnie Silvae quatuor (1590), ostro krytykował feudalne struktury Kościoła katolickiego; sławę przyniosło mu dzieło Commentariorum de Republica emendanda libri quinque (O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć - pełne wydanie w Bazylei 1554), gdzie przedstawił analizę ustroju Rzeczypospolitej prezentując równocześnie wizję koniecznych reform i kształt ustrojowy idealnego państwa oparty na scentralizowanej monarchii, równości obywateli wobec prawa, podniesienia stanu oświaty i jej laicyzacji.

Definicje jak FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ w Słownik definicji F .