andrzej modrzewski frycz co to znaczy

Definicja FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ biografia. humanista, teolog, moralista; po studiach w Akademii

Co znaczy FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ

Czym jest FRYCZ MODRZEWSKI ANDRZEJ: (A. Fricius Modrevius około 1503-1572); poeta polityczny, humanista, teolog, moralista; po studiach w Akademii Krakowskiej i przyjęciu święceń kapłańskich pracował w kancelarii prymasa Jana Łaskiego, a później jego bratanka Jana Łaskiego młodszego, któremu pomagał w tworzeniu jego biblioteki; na dworze Łaskich zbliżył się do stronnictwa egzekucyjnego; w 1537 został sekretarzem w kancelarii króla Zygmunta Augusta; ataki Modrzewskiego na Kościół wywołały oskarżenia go o herezję i tylko opiece hetmana Jana Tarnowskiego zawdzięczał schronienie przed inkwizycją; pod koniec życia zbliżył się do bliskich mu ideowo środowisk ariańskich; autor licznych dzieł o charakterze społecznym i politycznym; w traktacie Lascius, a więc O karze za mężobójstwo (1543) krytykował zależność kar za zabójstwo od pochodzenia stanowego; w Mowie Perypatetyka Prawdomówcy (1545) zaatakował zakaz posiadania ziemi poprzez mieszczan; w ostatnim dziele, wydanym pośmiertnie Silvae quatuor (1590), ostro krytykował feudalne struktury Kościoła katolickiego; sławę przyniosło mu dzieło Commentariorum de Republica emendanda libri quinque (O poprawie Rzeczypospolitej ksiąg pięć - pełne wydanie w Bazylei 1554), gdzie przedstawił analizę ustroju Rzeczypospolitej prezentując równocześnie wizję koniecznych reform i kształt ustrojowy idealnego państwa oparty na scentralizowanej monarchii, równości obywateli wobec prawa, podniesienia stanu oświaty i jej laicyzacji.

Słownik FUTURYZM POLSKI:
Historia kierunek artystyczno-literacki na początku XX w. nawiązujący do estetyki futuryzmu włoskiego i rosyjskiego; demistyfikował stereotypy i atakował normy i wartości mieszczańskiego społeczeństwa; starał frycz modrzewski andrzej.
Słownik FITELBERG GRZEGORZ:
Historia z najwybitniejszych polskich kompozytorów i dyrygentów XX w.; kierował orkiestrą Filharmonii Warszawskiej, Opery w Wiedniu i Ogromną Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach; autor frycz modrzewski andrzej.
Słownik FSZMP:
Historia zobacz FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIˇZKÓW MŁODZIEŻY POLSKIEJ frycz modrzewski andrzej.
Słownik FRYDERYK AUGUST WETTIN:
Historia Augusta III Wettina; Elektor saski od 1763, władca Saksonii od 1806; ofiarowanej mu poprzez Konstytucję 3 Maja sukcesji tronu polskiego nie przyjął, uzależniając to od jednomyślności mocarstw frycz modrzewski andrzej.
Słownik FRANK HANS:
Historia prawnik, gubernator Generalnego Gubernatorstwa; w latach trzydziestych z ramienia NSDAP odpowiadał za sądownictwo i reformę prawa w III Rzeszy; mianowany poprzez A. Hitlera w 1939 generalnym frycz modrzewski andrzej.

Definicje jak frycz modrzewski andrzej w Biografia F .

  • Dodano:
  • Autor: