cyprian godebski co to znaczy

Co to jest GODEBSKI CYPRIAN biografia. pisarz; uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792 i stworzenia

Co znaczy GODEBSKI CYPRIAN

Definicja GODEBSKI CYPRIAN: (1765-1809) - żołnierz Legionów Polskich we Włoszech, pisarz; uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792 i stworzenia kościuszkowskiego; po upadku insurekcji uciekł najpierw do Paryża, gdzie związał się z Deputacją, a później wyjechał do Włoch zostając sekretarzem dowódcy II Legii Polskiej F. K. Rymkiewicza; odznaczył się w bitwach pod Legnano i Magnano, a później w walkach Legii Naddunajskiej u boku K. Kniaziewicza ( Polacy w wojnach napoleońskich); rozczarowany do polityki Napoleona po podpisaniu pokoju w Lunéville powrócił do Warszawy poświęcając się działalności publicystycznej i twórczości literackiej: został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk i redaktorem "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych"; w 1806 na wezwanie J. H. Dąbrowskiego przybył do Poznania zostając dowódcą ochotniczej legii kaliskiej ( stworzenia wielkopolskie); ciężko ranny od 1807 odsunął się od czynnej działalności politycznej zostając dowódcą 8 pułku wojsk Księstwa Warszawskiego; poniósł bohaterską śmierć w bitwie pod Raszynem, kiedy dowodząc strażą tylną trzykrotnie ranny prowadził swój oddział do ataku na Austriaków; autor wierszy lirycznych bliskich sentymentalizmowi (między innymi: Wiersz do legiów polskich) i powieści Grenadier filozof.

Definicje jak GODEBSKI CYPRIAN w Słownik definicji G .