ugoda hadziacz co to znaczy

Co to jest HADZIACZ, ugoda biografia. nowym atamanem kozackim Janem Wyhowskim a Polską

Co znaczy HADZIACZ, ugoda

Definicja HADZIACZ, UGODA: zawarta po śmierci Bohdana Chmielnickiego 16 IX 1658 między nowym atamanem kozackim Janem Wyhowskim a Polską; przewidywano utworzenie na wzór Wielkiego Księstwa Litewskiego Księstwa Ruskiego pod władzą hetmana kozackiego; Kozacy mieli dostać prawa szlacheckie, a rejestr miał zostać obniżony do 30 tys.; mimo przyjęcia ugody poprzez sejm (1659) ostatecznie nie weszła ona w życie w wyniku oporu Rosji ( wojna polsko-rosyjska); J. Wyhowski został zmuszony do rezygnacji z funkcji hetmana, którym został syn Bohdana Chmielnickiego - Juraszko, a Kozacy powrócili do zasad ugody z Rosją podpisanej w Perejesławiu.

Definicje jak HADZIACZ, ugoda w Słownik definicji H .