walezy henryk co to znaczy

Co to jest HENRYK WALEZY biografia. władca Francji od 1574; syn Katarzyny Medycejskiej i króla

Co znaczy HENRYK WALEZY

Definicja HENRYK WALEZY: (de Valois; 1551-1589) - władca Polski w l. 1573-1574, władca Francji od 1574; syn Katarzyny Medycejskiej i króla Francji Henryka II Valois; wybrany na króla Polski w czasie pierwszej wolnej elekcji w 1573, mimo niechęci szlachty różnowierczej do kandydata obarczanego odpowiedzialnością za rzeź hugenotów w Paryżu w czasie nocy św. Bartłomieja; po przyjeździe do Polski nie zamierzał dopełnić swych zobowiązań podpisanych poprzez jego pełnomocników w pactach conventach (między innymi małżeństwo z Anną Jagiellonką i liczne zobowiązania finansowe); niezadowolony z ograniczeń uprawnień monarchy potwierdzonych artykułami henrykowskimi bezskutecznie starał się wzmocnić władzę królewską; uciekł z Polski po uzyskaniu informacje o śmierci swojego brata i został królem Francji jako ostatni z Walezjuszy (Henryk III) zamordowany poprzez fanatycznego zwolennika katolików Jacques´a Clement; w Polsce pozbawiony tronu po odmowie powrotu do Polski i braku zgody szlachty polskiej na utrzymanie obydwu koron; do historii przeszły jego ekscesy na dworze w otoczeniu wyrafinowanych miłośników uciech (mignons), które dla ówczesnej obyczajowości szlacheckiej wydawały się szokujące.

Definicje jak HENRYK WALEZY w Słownik definicji H .