stanław hozjusz co to znaczy

Co to jest HOZJUSZ STANISŁAW biografia. kardynał, humanista, lider polskiej kontrreformacji

Co znaczy HOZJUSZ STANISŁAW

Definicja HOZJUSZ STANISŁAW: (Hosius; 1504-1579) - biskup chełmiński i warmiński, kardynał, humanista, lider polskiej kontrreformacji; wywodził się z mieszczańskiej rodziny (nobilitowany w 1562); po studiach w Akademii Krakowskiej i we Włoszech pracował w kancelarii biskupa Piotra Tomickiego i Zygmunta II Augusta; w 1563 przewodniczył soborowi trydenckiemu i realizując jego uchwały w 1564 sprowadził jezuitów do Polski zakładając w rok potem pierwsze kolegium jezuickie w Braniewie; skłócony z prymasem Jakubem Uchańskim wysłany został poprzez króla do Rzymu, gdzie zmarł; autor licznych pism po łacinie wzywających do odnowy Kościoła katolickiego w duchu soboru trydenckiego.

Definicje jak HOZJUSZ STANISŁAW w Słownik definicji H .