inflanty co to znaczy

Co to jest INFLANTY biografia. zachodzie, Estonią na północy, a Pskowem i Witebskiem na wschodzie

Co znaczy INFLANTY

Definicja INFLANTY: kraina między rzeką Dźwiną na południu, Zatoką Ryską na zachodzie, Estonią na północy, a Pskowem i Witebskiem na wschodzie; pierwotni mieszkańcy (Liwowie i inne plemiona bałtyjskie - Łotysze na południu i ugrofińscy Estowie na północy) zostali podbici od początków XIII w. poprzez Zakon Kawalerów Mieczowych, który założył tam kraj zakonne; w poł. XIV w. Zakon wykupił od Duńczyków Estonię; po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego pozostały pod kontrolą nadal istniejącego tak zwany Zakonu Inflanckiego dzielącego swą władzę nad tym obszarem z arcybiskupem ryskim; po tak zwany układzie wileńskim (1561) pomiędzy Zygmuntem II Augustem, arcybiskupem ryskim i ostatnim mistrzem Zakonu Inflanckiego Gothardem Kettlerem sekularyzowano zakon i doprowadzono do ich podziału: G. Kettler, jako książę świecki, dostał jako lenno króla Polski południową część - Kurlandię i Semigalię, a pozostałą część z Rygą przyłączono do Polski i Litwy (od sejmu w 1569 jako kondominium obu tych krajów); na czele Inflant stał od tej pory namiestnik króla; w XVII w., po konfliktach ze Szwecją ( wojny polsko-szwedzkie), większa ich część przypadła Szwecji (Inflanty Szwedzkie), a tylko niewielka, pd.-wsch. część z Dyneburgiem (woj. inflanckie; Inflanty Polskie) i lenno w Kurlandii pozostała przy Rzeczypospolitej.

Definicje jak INFLANTY w Słownik definicji I .