inkorporacyjny co to znaczy

Definicja INKORPORACYJNY biografia. poprzez R. Dmowskiego; zakładał podłączenie do odrodzonego w

Co znaczy INKORPORACYJNY

Czym jest INKORPORACYJNY: PROGRAM - lansowany poprzez ruch narodowy, w tym osobiście poprzez R. Dmowskiego; zakładał podłączenie do odrodzonego w 1918 państwa polskiego ziem zaboru pruskiego, Galicji i obszarów kresowych aż do linii pierwszego rozbioru z 1772 roku; na ziemiach wschodnich miano przeprowadzić polonizację i przesiedlenia przede wszystkim ludności ukraińskiej (jak mówiono - ruskiej), której nie uznawano za osobny naród; nie uwzględniał on narodowych aspiracji Litwinów i Ukraińców i wrogości Niemców do państwa polskiego.

Słownik INKORPORACJA:
Historia włączenie terytorium jednego państwa do drugiego inkorporacyjny.
Słownik INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ:
Historia Kluczowa KOMISJA BADANIA ZBRODNI HITLEROWSKICH W POLSCE inkorporacyjny.
Słownik INTERREGNUM:
Historia BEZKRÓLEWIE inkorporacyjny.
Słownik IZBA POSELSKA:
Historia SEJM WALNY inkorporacyjny.
Słownik IGANIE:
Historia bitwa - stoczona 10 IV 1831; zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem gen. I. Prądzyńskiego nad armią rosyjską gen. G. Rosena inkorporacyjny.

Definicje jak inkorporacyjny w Biografia I .

  • Dodano:
  • Autor: