inkorporacyjny co to znaczy

Co to jest INKORPORACYJNY biografia. poprzez R. Dmowskiego; zakładał podłączenie do odrodzonego w

Co znaczy INKORPORACYJNY

Definicja INKORPORACYJNY: PROGRAM - lansowany poprzez ruch narodowy, w tym osobiście poprzez R. Dmowskiego; zakładał podłączenie do odrodzonego w 1918 państwa polskiego ziem zaboru pruskiego, Galicji i obszarów kresowych aż do linii pierwszego rozbioru z 1772 roku; na ziemiach wschodnich miano przeprowadzić polonizację i przesiedlenia przede wszystkim ludności ukraińskiej (jak mówiono - ruskiej), której nie uznawano za osobny naród; nie uwzględniał on narodowych aspiracji Litwinów i Ukraińców i wrogości Niemców do państwa polskiego.

Definicje jak INKORPORACYJNY w Słownik definicji I .