instytut podstawowych co to znaczy

Co to jest INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW MARKSIZMU-LENINIZM biografia. problemami budownictwa

Co znaczy INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW MARKSIZMU-LENINIZM

Definicja INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW MARKSIZMU-LENINIZM: powołany w 1974 dla organizowania pracy naukowej nad problemami budownictwa socjalistycznego; w 1984 połączono go z Wyższą Szkoła Nauk Socjalnych (WNS), wskutek czego powstała Akademia Nauk Socjalnych przy KC PZPR, rozwiązana na początku lat dziewięćdziesiątych.

Definicje jak INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW MARKSIZMU-LENINIZM w Słownik definicji I .