henryk jabłoński co to znaczy

Definicja JABŁOŃSKI HENRYK biografia. komunistycznego, polityk; od 1948 prof. Uniwersytetu

Co znaczy JABŁOŃSKI HENRYK

Czym jest JABŁOŃSKI HENRYK: (1909-2002) - historyk, działacz ruchu socjalistycznego i komunistycznego, polityk; od 1948 prof. Uniwersytetu Warszawskiego; od 1931 członek PPS; w czasie wojny w PSZ na Zachodzie, uczestnik walk w Narwiku, później w ruchu oporu we Francji; po 1945 powrócił do państwie i został posłem do KRN, a w 1947 do Sejmu Ustawodawczego; w l. 1946-1948 wiceprzewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS; od 1948 członek PZPR, w l. 1971-1981 członek Biura Politycznego KC PZPR; w l. 1965-1966 minister szkolnictwa wyższego, 1966-1972 minister oświaty i szkolnictwa wyższego; w l. 1972-1985 przewodniczący Porady Państwa; ponadto w l. 1976-1983 przewodniczący FJN i od 1983 prezes Porady Naczelnej ZBoWiD; autor prac z historii XVII i XIX w. i z okresu II RP.

Słownik JANUSZ II MAZOWIECKI:
Historia 1455-1495) - książę mazowiecki od 1471; po jego śmierci Jan Olbracht wcielił księstwo płockie do Korony Królestwa Polskiego jabłoński henryk.
Słownik JURCZYK MARIAN:
Historia działacz związkowy i polityczny; w VIII 1980 stał na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie; podpisał porozumienie szczecińskie 30 VIII 1980 ( porozumienia sierpniowe); jeden z jabłoński henryk.
Słownik JADWIGA ŚLˇSKA ŚW.:
Historia córka Bertholda, księcia Meranu, od ((około 1190 żona Henryka I Brodatego, matka Henryka II Pobożnego; znana z pobożności i dążenia do osiągnięcia chrześcijańskiej pobożności, między innymi poprzez jabłoński henryk.
Słownik JEZUICI:
Historia KOLEGIA JEZUICKIE; ZAKONY jabłoński henryk.
Słownik JĘDRYCHOWSKI STEFAN:
Historia działacz ruchu komunistycznego, w momencie wojny był w ZSRR współorganizatorem ZPP i oficerem wychowawczym I Dywizji im. T. Kościuszki; od 1944 członek PPR; w 1944 kierownik Resortu Informacji i jabłoński henryk.

Definicje jak jabłoński henryk w Biografia J .

  • Dodano:
  • Autor: