słupski co to znaczy

Definicja KA¬KO SŁUPSKI biografia. Bogusława V i córki Kazimierza Wielkiego, Elżbiety; książę

Co znaczy KA¬KO SŁUPSKI

Czym jest KA¬KO SŁUPSKI: (Kazimierz V; 1351-1377) - syn księcia zachodniopomorskiego Bogusława V i córki Kazimierza Wielkiego, Elżbiety; książę słupski od 1374; Kazimierz Ogromny w swoim testamencie wyznaczył go na następcę Ludwika Andegaweńskiego, zapisując mu ziemie sieradzką, łęczycką i dobrzyńską; pomimo poparcia części panów wielkopolskich ( Jan z Czarnkowa) został zmuszony do rezygnacji z praw do tronu i zachował jako lenno tylko ziemię dobrzyńską i kasztelanię kruszwicką, Wałcz i Złotów.

Słownik KO¬MIAN KAJETAN:
Historia dziennikarz, pisarz, działacz polityczny; w momencie stworzenia kościuszkowskiego sekretarz Komisji Porządkowej, w czasach Księstwa Warszawskiego referendarz i sekretarz Porady Konfederacji, a w ka¬ko słupski.
Słownik KORFANTY WOJCIECH:
Historia działacz polityczny i narodowy na Śląsku, dziennikarz; w piśmie Górnoślązak walczył z niemiecką partią katolicką Centrum; był posłem do sejmu pruskiego i niemieckiego w l. 1902-1918; wchodził w skład ka¬ko słupski.
Słownik KASZNICA STANISŁAW:
Historia Bolesławski ###-1948) - żołnierz ruchu oporu w czasie II wojny światowej; przed wojną czołowy działacz ONR; współorganizował Związek Jaszczurczy, później żołnierz NSZ; od 1944 komendant NSZ; w 1945 ka¬ko słupski.
Słownik KASZTELANIA:
Historia KASZTELAN ka¬ko słupski.
Słownik KONWOKACJA:
Historia convocatio - zwołanie) - pierwsza etap wolnej elekcji na której posłowie poszczególnych ziem zawierali konfederację kapturową, zatwierdzano skład sądów kapturowych, ustalano czas ( sejm elekcyjny) i ka¬ko słupski.

Definicje jak ka¬ko słupski w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: