michał kajka co to znaczy

Definicja KAJKA MICHAŁ biografia. oświatowy na Mazurach; bronił języka polskiego; należał do

Co znaczy KAJKA MICHAŁ

Czym jest KAJKA MICHAŁ: (1858-1940) - murarz, cieśla, pisarz ludowy, działacz oświatowy na Mazurach; bronił języka polskiego; należał do Mazurskiej Partii Ludowej; brał udział w akcji plebiscytowej w 1920.

Słownik KREWA:
Historia zawarta 14 VIII 1385 pomiędzy panami polskimi a Jagiełłą, która przewidywała, iż Jagiełło w zamian za rękę królowej Jadwigi i koronę polską zobowiązywał się wspólnie z poddanymi przyjąć chrzest, a kajka michał.
Słownik KSIĘSTWO WARSZAWSKIE:
Historia powstało na mocy traktatu w Tylży z ziem II i III zaboru pruskiego, bez okręgu białostockiego oddanego Rosji poprzez cesarza Napoleona I i bez Gdańska, który został wolnym miastem; w 1807 r. miało kajka michał.
Słownik KULCZYCKI LUDWIK:
Historia działacz socjalny, socjolog, dziennikarz; współzałożyciel II Proletariatu; po rewolucji 1905-1907 odszedł od socjalizmu; w momencie I wojny światowej popierał aktywistów; w II RP wykładowca kajka michał.
Słownik KOSSAKOWSKI JÓZEF KAZIMIERZ:
Historia biskup, targowiczanin; lider konfederacji barskiej na Litwie, a później stronnictwa rosyjskiego w Polsce (pobierał pensję z Moskwy); w momencie konfederacji targowickiej rządził na Litwie; na Sejmie kajka michał.
Słownik KALWARIE:
Historia kościołów na wzgórzach (na wzór Jerozolimy), przypominających stacje Męki Pańskiej; zaczęły powstawać w okresie baroku w momencie kontrreformacji; w najwyższym stopniu znane to: Kalwaria Pacławska k kajka michał.

Definicje jak kajka michał w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: