walerian kalinka co to znaczy

Definicja KALINKA WALERIAN biografia. uczestnikiem stworzenia krakowskiego 1846; na emigracji

Co znaczy KALINKA WALERIAN

Czym jest KALINKA WALERIAN: (1826-1886) - ksiądz, historyk, dziennikarz; był uczestnikiem stworzenia krakowskiego 1846; na emigracji współpracował z Hotelem Lambert; od 1873 członek Polskiej Akademii Zdolności; był współtwórcą krakowskiej szkoły historycznej i Tek Stańczyka; zajmował się historią końca XVIII w.; autor: Sejmu Czteroletniego, Ostatnich lat panowania Stanisława Augusta.

Słownik KONWENCJA ALVENSLEBENA:
Historia porozumienie z 8 II 1863 zawarte w Petersburgu; Prusy zezwalały wojskom rosyjskim na przekroczenie swoich granic celem pokonania oddziałów powstańczych; wywołało to interwencję dyplomatyczną Francji kalinka walerian.
Słownik KOPERNIK MIKOŁAJ:
Historia astronom, duchowny, najwybitniejszy przedstawiciel polskiej edukacji w okresie I Rzeczypospolitej; po studiach w Akademii Krakowskiej i w uniwersytetach włoskich (Padwa, Bolonia, Ferrara) uzyskał kalinka walerian.
Słownik KSIĘSTWO OŚWIĘCIMSKIE:
Historia kasztelania należało do ziemi krakowskiej ( Małopolska); odstąpione w 1177 poprzez Kazimierza Sprawiedliwego za poparcie w staraniach o tron krakowski Mieszkowi Plątonogiemu, weszło pierwotnie w kalinka walerian.
Słownik KLISZKO ZENON:
Historia działacz komunistyczny; od 1931 członek KPP; w 1942 współzałożyciel PPR i GL; jako bliski współpracownik W. Gomułki był członkiem Biura Politycznego KC PZPR 1959 - XII 1970; poseł do KRN, Sejmu kalinka walerian.
Słownik KELLES-KRAUZ KAZIMIERZ:
Historia 1872-1905) - socjolog, teoretyk i czołowy dziennikarz PPS; w socjologii znany jako twórca prawa retrospekcji przewrotnej; autor prac Socjologiczne prawo retrospekcji, Materializm ekonomiczny kalinka walerian.

Definicje jak kalinka walerian w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: