kalz co to znaczy

Co to jest KALISZ biografia. Zakonem Krzyżackim, na mocy którego Zakon zwrócił Kujawy i ziemię

Co znaczy KALISZ

Definicja KALISZ: pokój - zawarty 8 VII 1343 poprzez Kazimierza Wielkiego z Zakonem Krzyżackim, na mocy którego Zakon zwrócił Kujawy i ziemię dobrzyńską, zachowując ziemię chełmińską i michałowską i Pomorze Gdańskie jako "wieczystą jałmużnę", a władca polski zachował formalnie tytuł pana i dziedzica Pomorza.

Definicje jak KALISZ w Słownik definicji K .