kalwinizm co to znaczy

Co to jest KALWINIZM biografia. Kalwina zaczęły zdobywać sobie popularność pośród szlachty i

Co znaczy KALWINIZM

Definicja KALWINIZM: jedno z wyznań kościoła reformowanego; edukacji Jana Kalwina zaczęły zdobywać sobie popularność pośród szlachty i magnaterii w Rzeczypospolitej od poł. XVI w. z racji na koncepcje demokratyczne i decentralizacyjne, popularne jako wygodna broń ideologiczna w walce z tak zwany absolutyzmem królewskim; kluczowe ośrodki kalwinizmu znajdowały się w Małopolsce i na Litwie, gdzie powstały zbory kalwińskie i przestawano tam masowo oddawać dziesięcinę; z kręgów kalwińskich wyszła także idea powstania kościoła narodowego; w 1652 zbór kalwiński podzielił się na zbór większy (pozostający na gruncie ortodoksji kalwińskiej) i mniejszy ( braci polskich); w 1570 kalwini współtworzyli ugodę sandomierską i zasady tolerancji religijnej; w okresie kontrreformacji, na przełomie XVII/XVIII w. i w czasach saskich, zezwolono kalwinom tylko na nabożeństwa prywatne (1717), a konstytucja sejmowa z 1733 ograniczała ich prawo do piastowania mandatu posła; przejściowo w l. 1768-1775, w wyniku nacisku mocarstw ościennych, przywrócono im pełnię praw politycznych, jednak po konfederacji barskiej tylko 3 niekatolików miało prawo zasiadania w izbie poselskiej; swobodę wyznania przywracała w Rzeczypospolitej Konstytucja 3 Maja.

Definicje jak KALWINIZM w Słownik definicji K .