kanały ziemiach polskich co to znaczy

Co to jest KANAŁY NA ZIEMIACH POLSKICH biografia. w l. 1800-1812 zbudowany został Kanał Kłodnicki

Co znaczy KANAŁY NA ZIEMIACH POLSKICH

Definicja KANAŁY NA ZIEMIACH POLSKICH: pierwsze kanały śródlądowe zaczęto budować od pocz. XIX w.; w l. 1800-1812 zbudowany został Kanał Kłodnicki, który połączył Górnośląski Okręg Przemysłowy z Odrą; w l. 1824-1839 wg projektu gen. I. Prądzyńskiego został zbudowany Kanał Augustowski, złączający dorzecza Wisły i Niemna.

Definicje jak KANAŁY NA ZIEMIACH POLSKICH w Słownik definicji K .