stanław kania co to znaczy

Definicja KANIA STANISŁAW biografia. działacz młodzieżowy; pracownik aparatu ZG ZMP 1952-1956; od

Co znaczy KANIA STANISŁAW

Czym jest KANIA STANISŁAW: (ur. 1927) - działacz komunistyczny, ekonomista; po wojnie działacz młodzieżowy; pracownik aparatu ZG ZMP 1952-1956; od 1945 członek PPR, a następnie PZPR; od XI 1968 do VII 1986 członek KC PZPR; od XII 1975 do X 1981 członek Biura Politycznego PZPR; w okresie IX 1980 - X 1981 I sekretarz KC PZPR; poseł na sejm PRL 1972-1989; członek Porady Państwa V 1982 - XI 1985; członek Prezydium Około FJN 1 1981 - VII 1983.

Słownik KANTOR TADEUSZ:
Historia grafik, malarz, scenograf; współzałożyciel ekipy Plastyków Niezależnych; w momencie II wojny światowej prowadził teatr eksperymentalny; spory rozgłos zdobył utworzony poprzez niego teatr Cricot 2 w kania stanisław.
Słownik KOSSAK WOJCIECH:
Historia 1857-1942) - malarz, najwybitniejszy polski batalista; prof. szkoły sztuk plastycznych w Warszawie; współtwórca panoramy Racławice i Przejścia poprzez Berezynę, autor Olszynki Grochowskiej kania stanisław.
Słownik KOMITET OBYWATELSKI PRZY PRZEWODNICZˇCYM NSZZ "SOL:
Historia tworzyło go 119 osób zaproszonych poprzez L. Wałęsę; pomagał on w prowadzeniu rokowań z władzami PRL, a następnie zorganizował akcję wyborczą do sejmu i senatu w 1989; sekretarzem był H. Wujec; od kania stanisław.
Słownik KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ:
Historia uchwalona 22 VII 1952 (stąd zwana także Konstytucją lipcową); została opracowana wg wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936; stanowiła, iż PRL jest krajem demokracji ludowej, gdzie władza należy kania stanisław.
Słownik KALISZ:
Historia VII 1343 poprzez Kazimierza Wielkiego z Zakonem Krzyżackim, na mocy którego Zakon zwrócił Kujawy i ziemię dobrzyńską, zachowując ziemię chełmińską i michałowską i Pomorze Gdańskie jako wieczystą kania stanisław.

Definicje jak kania stanisław w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: