karłowicz co to znaczy

Definicja KARŁOWICZ JAN biografia. członek Polskiej Akademii Zdolności; w l. 1888-1899 był

Co znaczy KARŁOWICZ JAN

Czym jest KARŁOWICZ JAN: (1836-1903) - etnograf, językoznawca, muzyk; od 1887 członek Polskiej Akademii Zdolności; w l. 1888-1899 był redaktorem "Wisły"; zainicjował utworzenie Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie; zbierał i wydawał podania i bajki polskie, litewskie i białoruskie; był inicjatorem i współredaktorem Słownika j. polskiego (tak zwany słownika warszawskiego); opracował Leksykon gwar polskich.

Słownik KIRCHOLM:
Historia IX 1605 w momencie wojny polsko-szwedzkiej; świetne zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza na czele liczącej 4,2 tys. żołnierzy armii polsko-litewskiej nad 11-tys. armią szwedzką dowodzoną poprzez karłowicz jan.
Słownik KUJAWY:
Historia region pomiędzy Wisłą, Notecią i Gopłem; od 1202 odrębne księstwo dzielnicowe, w 1267 podzielone na dwie części, księstwa inowrocławskie i brzesko-kujawskie; włączone do zjednoczonego państwa poprzez karłowicz jan.
Słownik KLASYCYZM STANISŁAWOWSKI:
Historia OŚWIECENIE karłowicz jan.
Słownik KAJKA MICHAŁ:
Historia 1858-1940) - murarz, cieśla, pisarz ludowy, działacz oświatowy na Mazurach; bronił języka polskiego; należał do Mazurskiej Partii Ludowej; brał udział w akcji plebiscytowej w 1920 karłowicz jan.
Słownik KAMIŃSKI ALEKSANDER:
Historia pedagog, żołnierz ruchu oporu; w okresie międzywojennym działacz harcerski; jeden ze współtwórców Szarych Szeregów; redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego ( AK); autor powieści Kamienie na karłowicz jan.

Definicje jak karłowicz jan w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: