karłowicz co to znaczy

Co to jest KARŁOWICZ JAN biografia. członek Polskiej Akademii Zdolności; w l. 1888-1899 był

Co znaczy KARŁOWICZ JAN

Definicja KARŁOWICZ JAN: (1836-1903) - etnograf, językoznawca, muzyk; od 1887 członek Polskiej Akademii Zdolności; w l. 1888-1899 był redaktorem "Wisły"; zainicjował utworzenie Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie; zbierał i wydawał podania i bajki polskie, litewskie i białoruskie; był inicjatorem i współredaktorem Słownika j. polskiego (tak zwany słownika warszawskiego); opracował Leksykon gwar polskich.

Definicje jak KARŁOWICZ JAN w Słownik definicji K .