karłowicz co to znaczy

Definicja KARŁOWICZ JAN biografia. członek Polskiej Akademii Zdolności; w l. 1888-1899 był

Co znaczy KARŁOWICZ JAN

Czym jest KARŁOWICZ JAN: (1836-1903) - etnograf, językoznawca, muzyk; od 1887 członek Polskiej Akademii Zdolności; w l. 1888-1899 był redaktorem "Wisły"; zainicjował utworzenie Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie; zbierał i wydawał podania i bajki polskie, litewskie i białoruskie; był inicjatorem i współredaktorem Słownika j. polskiego (tak zwany słownika warszawskiego); opracował Leksykon gwar polskich.

Słownik KRUCZKOWSKI LEON:
Historia w okresie międzywojennym związany z lewicą socjalistyczną; po kampanii wrześniowej do końca II wojny światowej w niemieckich obozach jenieckich; po powrocie do państwie w 1945 założył miesięcznik karłowicz jan.
Słownik KOSZYCE:
Historia PRZYWILEJE SZLACHECKIE karłowicz jan.
Słownik KUNICKI STANISŁAW:
Historia działacz robotniczy; członek rosyjskiej organizacji Narodnaja Wola; członek, a po aresztowaniu L. Waryńskiego lider I Proletariatu (IX 1883 - VII 1884); zwolennik terroru indywidualnego; po procesie karłowicz jan.
Słownik KETTLER GOTHARD:
Historia ostatni ogromny mistrz Zakonu Inflanckiego, przeszedł na luteranizm i w 1561 sekularyzował zakon; jako książę świecki Inflant poddał je Rzeczypospolitej, zostając od tej pory lennikiem z ich karłowicz jan.
Słownik KONSTYTUCJA 3 MAJA:
Historia Ustawa Rządowa; przygotowana poprzez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i grono jego współpracowników skupionych w stronnictwie patriotycznym (przede wszystkim Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj karłowicz jan.

Definicje jak karłowicz jan w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: