kasa józefa mianowskiego co to znaczy

Co to jest KASA IM. JÓZEFA MIANOWSKIEGO biografia. założona z inicjatywy T. Chłapowskiego i H

Co znaczy KASA IM. JÓZEFA MIANOWSKIEGO

Definicja KASA IM. JÓZEFA MIANOWSKIEGO: instytucja wspierająca działalność wydawniczą i naukową; założona z inicjatywy T. Chłapowskiego i H. Sienkiewicza poprzez byłych profesorów i studentów Szkoły Głównej; działała od 1881 w Warszawie; wydała między innymi Leksykon geograficzny Królestwa Polskiego i Państw Słowiańskich, Leksykon j. polskiego (tak zwany leksykon warszawski J. Karłowicza); została włączona do PAN.

Definicje jak KASA IM. JÓZEFA MIANOWSKIEGO w Słownik definicji K .