marcin kasprzak co to znaczy

Definicja KASPRZAK MARCIN biografia. współzałożyciel II Proletariatu; uczestniczył w pierwszych

Co znaczy KASPRZAK MARCIN

Czym jest KASPRZAK MARCIN: (1860-1905) - drukarz, działacz ruchu robotniczego; współzałożyciel II Proletariatu; uczestniczył w pierwszych obchodach 1 maja w Warszawie (1890); był członkiem PPS zaboru pruskiego (1896-1897) i SDKPiL od 1904; aresztowany za zbrojną obronę drukarni partyjnej; stracony w Cytadeli Warszawskiej.

Słownik KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ:
Historia uchwalona 22 VII 1952 (stąd zwana także Konstytucją lipcową); została opracowana wg wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936; stanowiła, iż PRL jest krajem demokracji ludowej, gdzie władza należy kasprzak marcin.
Słownik KOZACY:
Historia wywodząca się spośród zbiegłych chłopów, banitów i awanturników zamieszkujących na pd.-wsch. krańcach Rzeczypospolitej; mieszkali na Zaporożu i utworzyli organizację wojskową z centrum w Siczy kasprzak marcin.
Słownik KOPIEC KOŚCIUSZKI:
Historia symboliczny pomnik usypany w l. 1820-1823 poprzez mieszkańców Wolnego Miasta Krakowa dla uczczenia T. Kościuszki; w XIX w. był miejscem wielu manifestacji patriotycznych kasprzak marcin.
Słownik KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO:
Historia Regni Poloniae) - 1) termin prawny określający przedmiot publicznoprawny władzy państwowej w okresie monarchii stanowej, wyodrębniający kraj od osoby monarchy; synonim monarchii patrymonialnej; stał kasprzak marcin.
Słownik KPP:
Historia zobacz KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI kasprzak marcin.

Definicje jak kasprzak marcin w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: