wielki kazimierz co to znaczy

Co to jest KAZIMIERZ III WIELKI biografia. ostatni z dynastii Piastów; w pierwszym okresie

Co znaczy KAZIMIERZ III WIELKI

Definicja KAZIMIERZ III WIELKI: (1310-1370) - syn Władysława Łokietka; od 1333 władca - ostatni z dynastii Piastów; w pierwszym okresie panowania rozwiązał, opierając się na sojuszu z Karolem Robertem Andegaweńskim, kluczowe problemy polskiej polityki zagranicznej: w 1335 wykupił prawa Jana Luksemburskiego do korony polskiej ( Wyszechrad, zjazdy) i zawarł w 1343 pokój w Kaliszu z Zakonem Krzyżackim; zmuszony był ostatecznie w 1348 w pokoju w Namysłowie zrzec się praw do Śląska; od 1340 prowadził podbój Rusi Halicko-Włodzimierskiej, co spowodowało długoletni (do 1366) konflikt z Ogromnym Księstwem Litewskim; odzyskał pograniczne tereny ( Drezdenko i Santok) zagarnięte poprzez Brandenburgię i zhołdował w l. 1351-1359 Mazowsze; w polityce wewnętrznej uporządkował stosunki prawne ( statuty wiślicko-piotrkowskie), wspierał lokowanie miast i wsi na prawie niemieckim, przeprowadził reformę fiskalno-pieniężną (ujednolicone cła, podatki, bita srebrna moneta), popierał rozwój górnictwa (solnego w Wieliczce i kruszcowego w Olkuszu) i handlu; skonstruował mechanizm obronnych zamków na granicy ze Śląskiem; wobec braku męskiego potomka prawa do tronu w układach w 1339 ( Wyszehrad) i w 1355 w Budzie przekazał siostrzeńcowi Ludwikowi Andegaweńskiemu; przed śmiercią w testamencie na następcę Ludwika wyznaczył wnuka Kaźka Słupskiego.

Definicje jak KAZIMIERZ III WIELKI w Słownik definicji K .