jagiellończyk kazimierz co to znaczy

Co to jest KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK biografia. Sonki) Holszańskiej, żonaty od 1454 z Elżbietą

Co znaczy KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK

Definicja KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK: (1427-1492) - młodszy z synów Władysława Jagiełły i Zofii (Sonki) Holszańskiej, żonaty od 1454 z Elżbietą Rakuszanką; ogromny książę litewski od 1440, władca polski od 1447 po długich sporach z panami polskimi o zakres władzy królewskiej i warunki unii polsko-litewskiej (ograniczonej do formy unii personalnej); zmniejszył wpływy magnaterii małopolskiej na czele ze Zbigniewem Oleśnickim, opierając władzę na sojuszu z Wielkopolanami i średnią szlachtą, wydał przywileje szlacheckie w Cerekwicy i Nieszawie w 1454; osłabił zależność od papiestwa uzyskując wpływ na wybór biskupów; podjął szerokie działania mające na celu odzyskanie utraconych ziem: w 1454 na prośbę Związku Pruskiego ogłosił inkorporację Prus do Korony, co było jednym z powodów wojny trzynastoletniej ( wojny polsko-krzyżackie) zakończonej zwycięskim pokojem toruńskim i odzyskaniem Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i michałowskiej; w 1456 wykupił śląskie księstwo oświęcimskie i narzucił zwierzchnictwo lenne księstwu zatorskiemu; inkorporował księstwa mazowieckie: gostyńskie i rawskie w 1462 i sochaczewskie w 1476; wspierał Bogusława X w jego walce z Brandenburgią; rozwinął politykę dynastyczną Jagiellonów osadzając na tronie czeskim (1471), a później węgierskim (1490) syna Władysława; w 1485 hołd lenny złożył mu hospodar Mołdawii.

Definicje jak KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK w Słownik definicji K .