jagiellończyk kazimierz co to znaczy

Definicja KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK biografia. Sonki) Holszańskiej, żonaty od 1454 z Elżbietą

Co znaczy KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK

Czym jest KAZIMIERZ IV JAGIELLOŃCZYK: (1427-1492) - młodszy z synów Władysława Jagiełły i Zofii (Sonki) Holszańskiej, żonaty od 1454 z Elżbietą Rakuszanką; ogromny książę litewski od 1440, władca polski od 1447 po długich sporach z panami polskimi o zakres władzy królewskiej i warunki unii polsko-litewskiej (ograniczonej do formy unii personalnej); zmniejszył wpływy magnaterii małopolskiej na czele ze Zbigniewem Oleśnickim, opierając władzę na sojuszu z Wielkopolanami i średnią szlachtą, wydał przywileje szlacheckie w Cerekwicy i Nieszawie w 1454; osłabił zależność od papiestwa uzyskując wpływ na wybór biskupów; podjął szerokie działania mające na celu odzyskanie utraconych ziem: w 1454 na prośbę Związku Pruskiego ogłosił inkorporację Prus do Korony, co było jednym z powodów wojny trzynastoletniej ( wojny polsko-krzyżackie) zakończonej zwycięskim pokojem toruńskim i odzyskaniem Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i michałowskiej; w 1456 wykupił śląskie księstwo oświęcimskie i narzucił zwierzchnictwo lenne księstwu zatorskiemu; inkorporował księstwa mazowieckie: gostyńskie i rawskie w 1462 i sochaczewskie w 1476; wspierał Bogusława X w jego walce z Brandenburgią; rozwinął politykę dynastyczną Jagiellonów osadzając na tronie czeskim (1471), a później węgierskim (1490) syna Władysława; w 1485 hołd lenny złożył mu hospodar Mołdawii.

Słownik KUTRZEBA TADEUSZ STANISŁAW:
Historia generał, historyk; w l. 1906-1918 oficer austriacki; od 1918 w WP, między innymi w 1920 szef sztabu 3 Armii, frontów południowo-wschodniego i środkowego; w l. 1924-1928 szef Biura Ścisłej Porady kazimierz iv jagiellończyk.
Słownik KORFANTY WOJCIECH:
Historia działacz polityczny i narodowy na Śląsku, dziennikarz; w piśmie Górnoślązak walczył z niemiecką partią katolicką Centrum; był posłem do sejmu pruskiego i niemieckiego w l. 1902-1918; wchodził w skład kazimierz iv jagiellończyk.
Słownik KSIˇŻ:
Historia bitwa - obrona 29 IV 1848 obozu polskich oddziałów powstańczych w stworzeniu wielkopolskim, który po bohaterskiej obronie został rozbity poprzez wojska pruskie kazimierz iv jagiellończyk.
Słownik KRÓLEWIĘTA:
Historia posiadających na pd.-wsch. kresach Rzeczypospolitej ogromne latyfundia, gdzie dysponowali nieograniczoną władzą, prywatnym wojskiem i własnym dworem (między innymi Wiśniowieccy, Zamoyscy, Ostrogscy kazimierz iv jagiellończyk.
Słownik KASZNICA STANISŁAW:
Historia Bolesławski ###-1948) - żołnierz ruchu oporu w czasie II wojny światowej; przed wojną czołowy działacz ONR; współorganizował Związek Jaszczurczy, później żołnierz NSZ; od 1944 komendant NSZ; w 1945 kazimierz iv jagiellończyk.

Definicje jak kazimierz iv jagiellończyk w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: