cywilnej walki kierownictwo co to znaczy

Definicja KIEROWNICTWO WALKI CYWILNEJ biografia. zobacz DELEGATURA RZˇDU NA Państwo; KIEROWNICTWO

Co znaczy KIEROWNICTWO WALKI CYWILNEJ

Czym jest KIEROWNICTWO WALKI CYWILNEJ: zobacz DELEGATURA RZˇDU NA Państwo; KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ

Słownik KAMEDULI:
Historia ZAKONY kierownictwo walki cywilnej.
Słownik KONSTYTUCJA LIPCOWA:
Historia zobacz KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ kierownictwo walki cywilnej.
Słownik KONSERWATYŚCI KRAKOWSCY:
Historia polityczne w Galicji; powstało w latach sześćdziesiątych XIX w.; skupiało ziemiaństwo, część inteligencji; od skierowanego przeciwko zwolennikom walki niepodległościowej pamfletu Teka Stańczyka kierownictwo walki cywilnej.
Słownik KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO:
Historia Regni Poloniae) - 1) termin prawny określający przedmiot publicznoprawny władzy państwowej w okresie monarchii stanowej, wyodrębniający kraj od osoby monarchy; synonim monarchii patrymonialnej; stał kierownictwo walki cywilnej.
Słownik KRAJOWA CENTRALA "CARITAS":
Historia CARITAS kierownictwo walki cywilnej.

Definicje jak kierownictwo walki cywilnej w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: