konspiracyjnej walki co to znaczy

Definicja KIEROWNICTWO WALKI KONSPIRACYJNEJ biografia. KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ. Co znaczy

Co znaczy KIEROWNICTWO WALKI KONSPIRACYJNEJ

Czym jest KIEROWNICTWO WALKI KONSPIRACYJNEJ: KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ

Słownik KAZIMIERZ III WIELKI:
Historia Władysława Łokietka; od 1333 władca - ostatni z dynastii Piastów; w pierwszym okresie panowania rozwiązał, opierając się na sojuszu z Karolem Robertem Andegaweńskim, kluczowe problemy polskiej kierownictwo walki konspiracyjnej.
Słownik KARŁOWICE:
Historia wieczysty zawarty 26 I 1699 po wojnach polsko-tureckich w XVII w. między Turcją i Ligą Świętą; Rzeczpospolita odzyskała utracone po 1672 Bracławszczyznę i Podole (wspólnie z twierdzą Kamieniec kierownictwo walki konspiracyjnej.
Słownik KUJAWY:
Historia region pomiędzy Wisłą, Notecią i Gopłem; od 1202 odrębne księstwo dzielnicowe, w 1267 podzielone na dwie części, księstwa inowrocławskie i brzesko-kujawskie; włączone do zjednoczonego państwa poprzez kierownictwo walki konspiracyjnej.
Słownik KOSZUTSKA MARIA:
Historia Wera (1876-1939) - działaczka ruchu komunistycznego; od 1902 w PPS; współorganizatorka PPS-Lewicy i w 1908-1918 członek Centralnego Komitetu Robotniczego; od 1918 członek KPP, w l. 1918-1929 kierownictwo walki konspiracyjnej.
Słownik KOLEJ NA ZIEMIACH POLSKICH:
Historia kolejową oddano do użytku w 1842 na odcinku Wrocław - Oława; w l. 1840-1848 wybudowana została Kolej Warszawsko-Wiedeńska, która łączyła Warszawę z Krakowem i Wiedniem, a po połączeniu z linią kierownictwo walki konspiracyjnej.

Definicje jak kierownictwo walki konspiracyjnej w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: