podziemnej walki kierownictwo co to znaczy

Definicja KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ biografia. bieżące; powstała w 1943 po połączeniu komórki

Co znaczy KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ

Czym jest KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ: Komórka w Komendzie Głównej AK odpowiadająca za działania bieżące; powstała w 1943 po połączeniu komórki Delegatury Rządu na Państwo Kierownictwa Walki Cywilnej i Kierownictwa Walki Konspiracyjnej (KPW istniało już od 1942 odpowiadając z ramienia AK za walkę bieżącą); kierował nim komendant kluczowy AK, a w skład kierownictwa wchodzili: szef sztabu KG AK, komendant Kedywu, szef BIP, przedstawiciel Delegatury Rządu RP na Państwo; kierowało tak zwany walką bieżącą i cywilną (propaganda, samoobrona, dywersja), publikowało komunikaty o przeprowadzonych akcjach i obwieszczenia o wyrokach sądów szczególnych AK.

Słownik KIERBED¬ STANISŁAW:
Historia 1810-1899) - inż.; znany jako budowniczy mostów stalowych: 1844-1852 na Newie w Petersburgu, 1859-1864 na Wiśle w Warszawie (zniszczonego w czasie stworzenia warszawskiego kierownictwo walki podziemnej.
Słownik KOSZUTSKA MARIA:
Historia Wera (1876-1939) - działaczka ruchu komunistycznego; od 1902 w PPS; współorganizatorka PPS-Lewicy i w 1908-1918 członek Centralnego Komitetu Robotniczego; od 1918 członek KPP, w l. 1918-1929 kierownictwo walki podziemnej.
Słownik KOMES GRODOWY:
Historia KASZTELAN kierownictwo walki podziemnej.
Słownik KARMAZYN:
Historia ustalenie przedstawiciela starej szlachty rodowej w Rzeczypospolitej (nazwa od prawa do noszenia czerwonej szaty kierownictwo walki podziemnej.
Słownik KORPORACJONIZM:
Historia doktryna socjalna związana ze socjalną edukacją Kościoła, głosząca, iż podstawą państwa powinny być korporacje zawodowe zrzeszające pracodawców i pracobiorców; idea państwa korporacyjnego była w kierownictwo walki podziemnej.

Definicje jak kierownictwo walki podziemnej w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: