podziemnej walki kierownictwo co to znaczy

Co to jest KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ biografia. bieżące; powstała w 1943 po połączeniu komórki

Co znaczy KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ

Definicja KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ: Komórka w Komendzie Głównej AK odpowiadająca za działania bieżące; powstała w 1943 po połączeniu komórki Delegatury Rządu na Państwo Kierownictwa Walki Cywilnej i Kierownictwa Walki Konspiracyjnej (KPW istniało już od 1942 odpowiadając z ramienia AK za walkę bieżącą); kierował nim komendant kluczowy AK, a w skład kierownictwa wchodzili: szef sztabu KG AK, komendant Kedywu, szef BIP, przedstawiciel Delegatury Rządu RP na Państwo; kierowało tak zwany walką bieżącą i cywilną (propaganda, samoobrona, dywersja), publikowało komunikaty o przeprowadzonych akcjach i obwieszczenia o wyrokach sądów szczególnych AK.

Definicje jak KIEROWNICTWO WALKI PODZIEMNEJ w Słownik definicji K .