kinga co to znaczy

Definicja KINGA ŚW. biografia. Bolesława Wstydliwego; po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego

Co znaczy KINGA ŚW.

Czym jest KINGA ŚW.: (1234-1292) - córka króla Węgier Beli IV, od 1239 żona Bolesława Wstydliwego; po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego poprzez siebie klasztoru Klarysek w Starym Sączu; beatyfikowana w 1690, kanonizowana poprzez Jana Pawła II w 1999.

Słownik KANCJONAŁ:
Historia z z łaciny: cantus - śpiew) - śpiewnik kościelny zawierający słowa, a niekiedy i nuty pieśni realizowanych poza liturgią; upowszechnił się od XVI w kinga św..
Słownik KOCK:
Historia dniach 2-5 X 1939 jako ostatnia bitwa kampanii wrześniowej; Samodzielna Ekipa Operacyjna Polesie ( Armie Polskie w 1939) pod dowództwem F. Kleeberga, licząca około 18 tys. żołnierzy, po 3-dniowej kinga św..
Słownik KLEINER JULIUSZ:
Historia historyk i teoretyk literatury; od 1916 prof. Uniwersytetu Warszawskiego; w l. 1920-1941 Uniwersytetu we Lwowie; od 1948 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek wielu towarzystw naukowych w kinga św..
Słownik KAKOWSKI ALKSANDER:
Historia arcybiskup, kardynał; od 1887 był profesorem, a w l. 1899-1910 rektorem Seminarium Duchownego w Warszawie; od 2 V 1913 arcybiskup warszawski; 1917-1918 członek Porady Regencyjnej; w latach kinga św..
Słownik KZMP:
Historia zobacz KOMUNISTYCZNY ZWIˇZEK MŁODZIEŻY POLSKI kinga św..

Definicje jak kinga św. w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: