kircholm co to znaczy

Co to jest KIRCHOLM biografia. szwedzkiej; świetne zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza na czele

Co znaczy KIRCHOLM

Definicja KIRCHOLM: bitwa - stoczona 27 IX 1605 w momencie wojny polsko-szwedzkiej; świetne zwycięstwo Jana Karola Chodkiewicza na czele liczącej 4,2 tys. żołnierzy armii polsko-litewskiej nad 11-tys. armią szwedzką dowodzoną poprzez króla Karola IX Sudermańskiego; zwycięstwo stronie polskiej zapewniła szarża husarii.

Definicje jak KIRCHOLM w Słownik definicji K .