koła krzywego klub co to znaczy

Co to jest KLUB KRZYWEGO KOŁA biografia. Warszawie pod patronatem Adama Schaffa, grupujący

Co znaczy KLUB KRZYWEGO KOŁA

Definicja KLUB KRZYWEGO KOŁA: dyskusyjny klub literacko-polityczny powstały w X 1955 w Warszawie pod patronatem Adama Schaffa, grupujący "liberalną" inteligencję partyjną; kluczową metodą działalności były cotygodniowe zebrania dyskusyjne; pod koniec swojej działalności liczył 281 członków; rozwiązany poprzez władze w II 1962; prezesami klubu byli: S. Władca, J. Strzelecki, J. J. Lipski, A. Małachowski, P. Jasienica.

Definicje jak KLUB KRZYWEGO KOŁA w Słownik definicji K .