otto karol kniaziewicz co to znaczy

Definicja KNIAZIEWICZ KAROL OTTO biografia. rosyjskiej 1792 i insurekcji kościuszkowskiej; od 1797

Co znaczy KNIAZIEWICZ KAROL OTTO

Czym jest KNIAZIEWICZ KAROL OTTO: (1762-1842) - generał; brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 i insurekcji kościuszkowskiej; od 1797 walczył w Legionach Polskich we Włoszech; był twórcą i dowódcą Legii Naddunajskiej; w momencie stworzenia listopadowego został przedstawicielem Rządu Narodowego w Paryżu; na emigracji współpracował z konserwatywnym ugrupowaniem Hotel Lambert.

Słownik KUL:
Historia zobacz KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI kniaziewicz karol otto.
Słownik KRASICKI JAN:
Historia 1919-1943) - działacz ruchu komunistycznego; w okresie międzywojennym w komunistycznym ruchu młodzieżowym; po wstąpieniu w 1942 do PPR organizował ZWM, na czele którego stanął w III 1943; wykonawca kniaziewicz karol otto.
Słownik KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO:
Historia poprzez Aleksandra I w Warszawie 1 X 1815 (antydatowana na 27 XI 1815); jej kluczowym autorem był A. J. Czartoryski; wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej; potwierdzała unię personalną kniaziewicz karol otto.
Słownik KLEINER JULIUSZ:
Historia historyk i teoretyk literatury; od 1916 prof. Uniwersytetu Warszawskiego; w l. 1920-1941 Uniwersytetu we Lwowie; od 1948 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek wielu towarzystw naukowych w kniaziewicz karol otto.
Słownik KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ:
Historia jezuitów i jego kolegiów sejm powołał w 1773 KEN przekazując jej dorobek zakonu; celem KEN było zeświecczenie szkolnictwa i reforma strukturalna; w programach nauczania nacisk położono na edukacji kniaziewicz karol otto.

Definicje jak kniaziewicz karol otto w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: