stanław mian co to znaczy

Definicja KO¬MIAN STANISŁAW biografia. teatralny; w momencie stworzenia styczniowego 1863 prowadził

Co znaczy KO¬MIAN STANISŁAW

Czym jest KO¬MIAN STANISŁAW: (1836-1922) - polityk galicyjski, dziennikarz, krytyk teatralny; w momencie stworzenia styczniowego 1863 prowadził biuro prasowe rządu; od 1866 redagował dział polityczny "Przeglądu Polskiego"; od 1869 był posłem do Sejmu Krajowego w Galicji; współautor Teki Stańczyka i czołowy działacz konserwatystów krakowskich; potępiał działalność spiskową (Rzecz o roku 1863 wydana w 1895); w l. 1866-1868 był kierownikiem artystycznym, a w l. 1871-1885 dyrektorem teatru w Krakowie.

Słownik KORYTARZ:
Historia 1919, raczej w Niemczech i pod ich wpływem na świecie, Pomorze Gdańskie; w okresie republiki weimarskiej wszystkie siły polityczne w Niemczech dążyły do odzyskania Korytarza , by w ten sposób ko¬mian stanisław.
Słownik KONSTYTUCJA 3 MAJA:
Historia Ustawa Rządowa; przygotowana poprzez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i grono jego współpracowników skupionych w stronnictwie patriotycznym (przede wszystkim Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj ko¬mian stanisław.
Słownik KOMISARIAT NACZELNEJ RADY LUDOWEJ:
Historia inicjatywy Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu; w XI 1918 został ujawniony wobec władz niemieckich; w skład wchodzili: S. Adamski, W. Korfanty, A. Poszwiński; z jego inicjatywy dokonano ko¬mian stanisław.
Słownik KOLEJ NA ZIEMIACH POLSKICH:
Historia kolejową oddano do użytku w 1842 na odcinku Wrocław - Oława; w l. 1840-1848 wybudowana została Kolej Warszawsko-Wiedeńska, która łączyła Warszawę z Krakowem i Wiedniem, a po połączeniu z linią ko¬mian stanisław.
Słownik KELLES-KRAUZ KAZIMIERZ:
Historia 1872-1905) - socjolog, teoretyk i czołowy dziennikarz PPS; w socjologii znany jako twórca prawa retrospekcji przewrotnej; autor prac Socjologiczne prawo retrospekcji, Materializm ekonomiczny ko¬mian stanisław.

Definicje jak ko¬mian stanisław w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: