jezuickie kolegia co to znaczy

Co to jest KOLEGIA JEZUICKIE biografia. szlacheckiej; Kierowane poprzez sprowadzonych do Polski w

Co znaczy KOLEGIA JEZUICKIE

Definicja KOLEGIA JEZUICKIE: nowoczesne 5-6-letnie szkoły średnie dla młodzieży szlacheckiej; Kierowane poprzez sprowadzonych do Polski w 1564 poprzez Stanisława Hozjusza jezuitów; z racji na atrakcyjność metod nauczania, jak i nowe programy oparte na naukach humanistycznych, wzrastała szybko zarówno ich liczba (w 1590 było ich już 11, w 1634-42, a w 1759-67, 1772-66), jak i liczba studiujących w nich uczniów; w XVII w. zaczęły przeżywać stagnację stając się bastionem kontrreformacji i ksenofobicznego sarmatyzmu; przeciwwagą dla nauki w kolegiach jezuickich od poł. XVII w. były kolegia pijarów; ich likwidacja nastąpiła po kasacie zakonu jezuitów i utworzeniu Komisji nauki Narodowej.

Definicje jak KOLEGIA JEZUICKIE w Słownik definicji K .