pijarskie kolegia co to znaczy

Co to jest KOLEGIA PIJARSKIE biografia. tworzyć konkurencyjne w stosunku do kolegiów jezuickich

Co znaczy KOLEGIA PIJARSKIE

Definicja KOLEGIA PIJARSKIE: po sprowadzeniu w 1642 zakonu pijarów do Polski zaczęli oni tworzyć konkurencyjne w stosunku do kolegiów jezuickich szkolnictwo średnie (w 1772 było ich 38 - w najwyższym stopniu znane Collegium Nobilium w Warszawie); pijarzy starali się kłaść nacisk na wychowanie obywatelskie, historię, języki nowożytne i matematykę i edukacji przyrodnicze w przeciwieństwie od tradycyjnego kształcenia humanistycznego w kolegiach jezuickich, kładąc podwaliny pod reformy oświatowe Komisji Nauki Narodowej.

Definicje jak KOLEGIA PIJARSKIE w Słownik definicji K .