kolej ziemiach polskich co to znaczy

Co to jest KOLEJ NA ZIEMIACH POLSKICH biografia. Wrocław - Oława; w l. 1840-1848 wybudowana została

Co znaczy KOLEJ NA ZIEMIACH POLSKICH

Definicja KOLEJ NA ZIEMIACH POLSKICH: pierwszą linię kolejową oddano do użytku w 1842 na odcinku Wrocław - Oława; w l. 1840-1848 wybudowana została Kolej Warszawsko-Wiedeńska, która łączyła Warszawę z Krakowem i Wiedniem, a po połączeniu z linią kolejową Mysłowice-Berlin także z Berlinem.

Definicje jak KOLEJ NA ZIEMIACH POLSKICH w Słownik definicji K .