rolnictwa kolektywizacja co to znaczy

Co to jest KOLEKTYWIZACJA ROLNICTWA biografia. polegającą na przymusowym odbieraniu chłopom ziemi i

Co znaczy KOLEKTYWIZACJA ROLNICTWA

Definicja KOLEKTYWIZACJA ROLNICTWA: była jedną w form socjalistycznej przebudowy rolnictwa, polegającą na przymusowym odbieraniu chłopom ziemi i tworzeniu gospodarstw spółdzielczych; o jej przeprowadzeniu decyzję podjął w VI 1948 KC PPR; organizowano 4 typy spółdzielni, między innymi zrzeszenia uprawy ziemi i zespoły spółdzielcze; wobec słabego tempa uspółdzielczania w 1952 zaostrzono represje wobec opornych, między innymi bezprawne domiary podatkowe, rewizje, niszczenie dobytku, liczne aresztowania i liczba spółdzielni zaczęła szybko wzrastać: w 1955 było 9,8 tys. spółdzielni liczących około 205 tys. członków; służące w czasie kolektywizacji rolnictwa środki przymusu i obciążenia gospodarstw prywatnych wywołały spadek produkcji rolnej i zagroziły ruiną rolnictwa, co skłoniło władze w 1955-56 do stopniowej rezygnacji z forsownej kolektywizacji; nastąpiło żywiołowe rozwiązywanie spółdzielni i po 1956 ich liczba wahała się w granicach około 1,8 tysiąca.

Definicje jak KOLEKTYWIZACJA ROLNICTWA w Słownik definicji K .