wewnętrzna kolonizacja co to znaczy

Co to jest KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA biografia. przymusowych albo osiedlających się samorzutnie, bądź

Co znaczy KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA

Definicja KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA: zagospodarowanie nie zajętych obszarów poprzez osadników przymusowych albo osiedlających się samorzutnie, bądź z inicjatywy właściciela ziemi; w X-XII w. organizowane na prawie polskim, raczej siłami brańców wojennych; od XIII w. na prawie niemieckim poprzez wolnych kolonistów ( lokacje).

Definicje jak KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA w Słownik definicji K .