wewnętrzna kolonizacja co to znaczy

Definicja KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA biografia. przymusowych albo osiedlających się samorzutnie, bądź z

Co znaczy KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA

Czym jest KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA: zagospodarowanie nie zajętych obszarów poprzez osadników przymusowych albo osiedlających się samorzutnie, bądź z inicjatywy właściciela ziemi; w X-XII w. organizowane na prawie polskim, raczej siłami brańców wojennych; od XIII w. na prawie niemieckim poprzez wolnych kolonistów ( lokacje).

Słownik KOMITET OBRONY KRAJU (KOK):
Historia rządowy podstawowy o kwestiach obronności i bezpieczeństwa państwa utworzony w 1963; w XI 1983 Sejm PRL rozszerzył jego kompetencje i powołał gen. W. Jaruzelskiego, jako przewodniczącego na kolonizacja wewnętrzna.
Słownik KIEROWNICTWO DYWERSJI:
Historia samodzielna komórka AK utworzona na przełomie 1942/43 ze Związku Odwetu, Wachlarza, Tajnej Organizacji Wojskowej i Grup Szturmowych Szarych Szeregów; jej zadaniem była tak zwany walka bieżąca, na kolonizacja wewnętrzna.
Słownik KRZYSZKÓW:
Historia 1157 pomiędzy cesarzem Fryderykiem I Barbarossą ( wojny polsko-niemieckie) a Bolesławem Kędzierzawym, gdzie Bolesław uznał się za lennika cesarskiego i zgodził się na zwrot Śląska Władysławowi kolonizacja wewnętrzna.
Słownik KRAKOWSKA SZKOŁA HISTORYCZNA:
Historia konserwatywna; jej twórcami byli: W. Kalinka, J. Szujski, M. Bobrzyński; powody upadku Rzeczypospolitej widzieli w braku silnych rządów, wybujałym parlamentaryzmie; popierali konserwatywną koncepcję kolonizacja wewnętrzna.
Słownik KOK:
Historia zobacz KOMITET OBRONY Państwie kolonizacja wewnętrzna.

Definicje jak kolonizacja wewnętrzna w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: