komariat naczelnej rady co to znaczy

Definicja KOMISARIAT NACZELNEJ RADY LUDOWEJ biografia. Poznaniu; w XI 1918 został ujawniony wobec

Co znaczy KOMISARIAT NACZELNEJ RADY LUDOWEJ

Czym jest KOMISARIAT NACZELNEJ RADY LUDOWEJ: powstał z inicjatywy Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu; w XI 1918 został ujawniony wobec władz niemieckich; w skład wchodzili: S. Adamski, W. Korfanty, A. Poszwiński; z jego inicjatywy dokonano wyborów do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu; po wyborze poprzez Sejm Naczelnej Porady Ludowej w skład komisariatu wchodzili również: S. Łaszewski, J. Rymer, W. Seyda; kierował działalnością gminnych i powiatowych rad ludowych; współdziałał z KNP w Paryżu; 8 I 1919 przejął kierownictwo nad powstaniem wielkopolskim; jego formalna likwidacja nastąpiła 6 XI 1919.

Słownik KPP:
Historia zobacz KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI komisariat naczelnej rady ludowej.
Słownik KLASOWE ZWIˇZKI ZAWODOWE:
Historia RUCH ZWIˇZKOWY komisariat naczelnej rady ludowej.
Słownik KULCZYCKI LUDWIK:
Historia działacz socjalny, socjolog, dziennikarz; współzałożyciel II Proletariatu; po rewolucji 1905-1907 odszedł od socjalizmu; w momencie I wojny światowej popierał aktywistów; w II RP wykładowca komisariat naczelnej rady ludowej.
Słownik KOZIELSK:
Historia w obwodzie kałuskim (Rosja) dla wziętych do niewoli i internowanych w momencie kampanii wrześniowej żołnierzy polskich; dawne budynki klasztorne służyły początkowo jako prowizoryczny obóz komisariat naczelnej rady ludowej.
Słownik KLISZKO ZENON:
Historia działacz komunistyczny; od 1931 członek KPP; w 1942 współzałożyciel PPR i GL; jako bliski współpracownik W. Gomułki był członkiem Biura Politycznego KC PZPR 1959 - XII 1970; poseł do KRN, Sejmu komisariat naczelnej rady ludowej.

Definicje jak komisariat naczelnej rady ludowej w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: