kolonizacyjna komja co to znaczy

Co to jest KOMISJA KOLONIZACYJNA biografia. działała w l. 1886-1918; zajmowała się wykupywaniem

Co znaczy KOMISJA KOLONIZACYJNA

Definicja KOMISJA KOLONIZACYJNA: instytucja pruska powstała na mocy uchwały sejmu pruskiego; działała w l. 1886-1918; zajmowała się wykupywaniem ziemi z rąk polskich na terenie zaboru pruskiego i wspieraniem akcji osadniczej chłopów niemieckich; do 1914 osadzono około 150 tys. osób przeznaczając na akcje kolonizacyjną 955 mln marek.

Definicje jak KOMISJA KOLONIZACYJNA w Słownik definicji K .