rzˇdzˇca komja co to znaczy

Co to jest KOMISJA RZˇDZˇCA biografia. pruskiego zajętych poprzez wojska napoleońskie w kampanii

Co znaczy KOMISJA RZˇDZˇCA

Definicja KOMISJA RZˇDZˇCA: tymczasowy organ polskiej władzy na terenach zaboru pruskiego zajętych poprzez wojska napoleońskie w kampanii 1806-1807; została powołana poprzez Napoleona 14 I 1807; na czele stał S. Małachowski.

Definicje jak KOMISJA RZˇDZˇCA w Słownik definicji K .