komja specjalna walki co to znaczy

Co to jest KOMISJA SPECJALNA DO WALKI Z NADUŻYCIAMI I SZKODNI biografia. uprawnienia organu władzy

Co znaczy KOMISJA SPECJALNA DO WALKI Z NADUŻYCIAMI I SZKODNI

Definicja KOMISJA SPECJALNA DO WALKI Z NADUŻYCIAMI I SZKODNI: powstała na podstawie dekretu KRN z 16 XI 1945; miała uprawnienia organu władzy prokuratorskiej i sądowniczej; jej postanowienia były ostateczne; prowadziła sprawy gospodarcze, podejmowała także decyzje w kwestiach wystąpień przeciwko "władzy ludowej"; była narzędziem walki politycznej; miała prawo orzec przepadek towarów i urządzeń, których dotyczyło przestępstwo, skierować sprawę do sądu, skazać na pobyt w obozie pracy przymusowej do 2 lat albo karę grzywny finansowej; na wniosek swych 17 delegatur wydała ponad 460 tys. wyroków, z czego ok. 85 tys. osób skazała na pracę przymusową; została rozwiązana dekretem Porady Państwa z 23 XII 1954; przewodniczący R. Zambrowski.

Definicje jak KOMISJA SPECJALNA DO WALKI Z NADUŻYCIAMI I SZKODNI w Słownik definicji K .