komitet obrony robotników co to znaczy

Co to jest KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW (KOR) biografia. działaczy demokratycznych i intelektualistów

Co znaczy KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW (KOR)

Definicja KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW (KOR): opozycyjne ugrupowanie. utworzone w IX 1976 poprzez grupę działaczy demokratycznych i intelektualistów, między innymi J. Andrzejewskiego, Stanisława Barańczaka, J. Kuronia, J. J. Lipskiego, Antoniego Maciarewicza, Adama Szczypiorskiego, potem przystąpili między innymi : Bohdan Borusewicz, Andrzej Celiński, Jan Ficowski, L. Kołakowski, A. Michnik, Helena Mikołajska, Zbigniew Romaszewski, Henryk Wujec; kluczowym celem było udzielanie pomocy finansowej i prawnej represjonowanym uczestnikom czerwcowego protestu robotniczego 1976; w 1977 po zwolnieniu aresztowanych został przekształcony w Komitet Samoobrony Socjalnej "KOR".

Definicje jak KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW (KOR) w Słownik definicji K .