komitet obywatelski przy co to znaczy

Co to jest KOMITET OBYWATELSKI PRZY PRZEWODNICZˇCYM NSZZ SOL biografia. poprzez L. Wałęsę; pomagał

Co znaczy KOMITET OBYWATELSKI PRZY PRZEWODNICZˇCYM NSZZ "SOL

Definicja KOMITET OBYWATELSKI PRZY PRZEWODNICZˇCYM NSZZ "SOL: powstał 18 XII 1988; tworzyło go 119 osób zaproszonych poprzez L. Wałęsę; pomagał on w prowadzeniu rokowań z władzami PRL, a następnie zorganizował akcję wyborczą do sejmu i senatu w 1989; sekretarzem był H. Wujec; od 22 II 1990 kierownikiem Komitetu był Z. Najder; 27 X 1990 przekształcił się w Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie; 17 II 1991 następne przekształcenie w Krajowy Komitet Obywatelski.

Definicje jak KOMITET OBYWATELSKI PRZY PRZEWODNICZˇCYM NSZZ "SOL w Słownik definicji K .