komitet urzˇdzajˇcy spraw co to znaczy

Co to jest KOMITET URZˇDZAJˇCY DO SPRAW KRÓLESTWA POLSKIEGO biografia. rosyjskiego na obszarze

Co znaczy KOMITET URZˇDZAJˇCY DO SPRAW KRÓLESTWA POLSKIEGO

Definicja KOMITET URZˇDZAJˇCY DO SPRAW KRÓLESTWA POLSKIEGO: powstał w Petersburgu w 1864 jako naczelna władza zaborcy rosyjskiego na obszarze Królestwa Polskiego po upadku stworzenia styczniowego; jego zadaniem miała być likwidacja odrębności Królestwa od Rosji i likwidacja instytucji autonomicznych, co stawało się etapowo: w 1865 zniesiono Komisję Spraw Wewnętrznych, w 1866 zniesiono osobny Sekretariat Stanu dla Królestwa, Radę Stanu i zniesiono odrębny budżet Królestwa, w 1867 zlikwidowano Komisję Wyznań i Oświecenia, a w 1869 Komisję Skarbu (Komisja Sprawiedliwości przetrwała do 1876); Komitet rozwiązano w 1871.

Definicje jak KOMITET URZˇDZAJˇCY DO SPRAW KRÓLESTWA POLSKIEGO w Słownik definicji K .