wełnianych manufaktur kompania co to znaczy

Definicja KOMPANIA MANUFAKTUR WEŁNIANYCH biografia. Poniatowskiego, która jako manufaktura

Co znaczy KOMPANIA MANUFAKTUR WEŁNIANYCH

Czym jest KOMPANIA MANUFAKTUR WEŁNIANYCH: s.a. założona przy poparciu Stanisława Augusta Poniatowskiego, która jako manufaktura, wykorzystując pracę przymusową prowadziła krótko (1787-1794) produkcję tkanin wełnianych.

Słownik KOMITET OBRONY KRAJU (KOK):
Historia rządowy podstawowy o kwestiach obronności i bezpieczeństwa państwa utworzony w 1963; w XI 1983 Sejm PRL rozszerzył jego kompetencje i powołał gen. W. Jaruzelskiego, jako przewodniczącego na kompania manufaktur wełnianych.
Słownik KRÓLEWIĘTA:
Historia posiadających na pd.-wsch. kresach Rzeczypospolitej ogromne latyfundia, gdzie dysponowali nieograniczoną władzą, prywatnym wojskiem i własnym dworem (między innymi Wiśniowieccy, Zamoyscy, Ostrogscy kompania manufaktur wełnianych.
Słownik KOLEKTYWIZACJA ROLNICTWA:
Historia socjalistycznej przebudowy rolnictwa, polegającą na przymusowym odbieraniu chłopom ziemi i tworzeniu gospodarstw spółdzielczych; o jej przeprowadzeniu decyzję podjął w VI 1948 KC PPR; organizowano 4 kompania manufaktur wełnianych.
Słownik KORBOŃSKI STEFAN:
Historia Zieliński (1901-1989) - działacz ruchu ludowego, adwokat; w l. 1942-1943 szef Kierownictwa Walki Cywilnej Delegatury Rządu RP na Państwo; w l. 1943-1944 kierownik Oporu Społecznego w Kierownictwie kompania manufaktur wełnianych.
Słownik KONGRES KULTURY POLSKIEJ:
Historia 1) zjazd twórców kultury z okazji Milenium 7-9 X 1966; 2) zjazd twórców kultury i ludzi edukacji ( Kongres edukacji Polskiej) 11 XII 1981, którego obrady przerwało wprowadzenie stanu wojennego kompania manufaktur wełnianych.

Definicje jak kompania manufaktur wełnianych w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: