komuntyczna partia polski co to znaczy

Co to jest KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP) biografia. Lewicy; do 1925 pod nazwą Komunistyczna

Co znaczy KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

Definicja KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP): partia utworzona 16 XII 1918 z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy; do 1925 pod nazwą Komunistyczna Partia Robotnicza Polski; od 1919 członek Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu), od 1921 jej sekcja; dążyła do rewolucji i utworzenia europejskiej federacji krajów socjalistycznych, stąd zwalczała odradzające się kraj polskie; w I 1919 zdelegalizowana jako organizacja antypaństwowa i poprzez cały moment międzywojenny działająca nielegalnie; w 1921-1923 zmieniły się jej założenia programowe, uznające istnienie państwa polskiego i wzięła udział pośrednio w legalnym życiu politycznym (w l. 1922-1935 frakcja komunistyczna w sejmie); w 1923 powstały organizacje autonomiczne: Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi i Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy; jej przybudówkami były: KZMP, od 1924 Czerwona Pomoc w Polsce; pod jej wpływem działały między innymi Niezależna Partia Chłopska, PPS-Lewica, Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej "Samopomoc"; po 1924 ujawniły się tendencje do ultrarewolucyjności, a po poparciu w 1926 zamachu majowego ("błąd majowy") w l. 1926-1929 trwała walka dwóch frakcji: tak zwany mniejszości ( J. Leszczyński) i tak zwany większości ( M. Koszutska, A. Warski); od 1929 po objęciu władzy poprzez "mniejszość" głosiła hasła o istnieniu warunków do wybuchu rewolucji i utworzenia Polskiej Republiki Rad; odrzuciła współpracę z Centrolewem, szczególnie ostro zwalczając PPS ("socjalfaszystów"); w 1935 na polecenie Kominternu poparła koncepcję frontu ludowego, odrzuconego jednak poprzez inne partie; w l. 1936-1938 wysyłała liczne ekipy do Hiszpanii, walczące w oddziałach republikańskich ( Dąbrowszczacy); w 1937 Stalin podjął decyzję o jej likwidacji, formalnie zaakceptowaną w 1938 poprzez Komintern, pod zarzutem opanowania jej poprzez prowokatorów i szpiegów; rozpoczęto ograniczanie jej działalności (aresztowanie w ZSRR i stracenie większości przywódców partii), a w 1939 dokonano ostatecznej likwidacji KPP i jej przybudówek i afiliowanych organizacji; liczebność: 1923 około 5,5 tys., 1934 około 10 tys., z przewagą Żydów, Białorusinów i Ukraińców; najdłużej sekretarzem generalnym był J. Leszczyński (1929-1936-); organy prasowe: "Czerwony Sztandar", "Nowy Przegląd".

Definicje jak KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP) w Słownik definicji K .