stanław konarski co to znaczy

Co to jest KONARSKI STANISŁAW biografia. polityczny; po wstąpieniu do zakonu pijarów i studiach

Co znaczy KONARSKI STANISŁAW

Definicja KONARSKI STANISŁAW: (imię zakonne Hieronim; 1700-1773) - pedagog, pisarz, poeta polityczny; po wstąpieniu do zakonu pijarów i studiach najpierw w pijarskim Collegium Nazarenum w Rzymie, a później we Francji, Niemczech i Austrii, po powrocie do Polski nauczyciel w kolegiach w Krakowie i Rzeszowie; twórca otwartego w 1740 Collegium Nobilium, które zapoczątkowało reformę kolegiów pijarskich; w działalności pedagogicznej opierał się na wzorcach francuskich atakując skostniałe wzory wychowawcze i dydaktyczne kolegiów jezuickich; jeden ze stronników króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i uczestnik jego obiadów czwartkowych; uczczony poprzez króla specjalnym medalem wybitym na jego cześć: Sapere auso (Temu, który odważył się być mądry); znany z pisarstwa politycznego wspierającego obóz reform, a przede wszystkim z dzieła O skutecznym rad sposobie (1760-1763), proponującego zmiany w sejmie polskim i zniesienie liberum veto.

Definicje jak KONARSKI STANISŁAW w Słownik definicji K .