konfederacja polski co to znaczy

Co to jest KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ (KPN) biografia. działaczy, którzy wystąpili z Ruchu

Co znaczy KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ (KPN)

Definicja KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ (KPN): partia założona w VIII-IX 1979 w Warszawie poprzez działaczy, którzy wystąpili z Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), między innymi L. Moczulskiego, Romualda Szeremietiewa; do 1989 działała w konspiracji, a jej przywódcy w 1982 i 1985 zostali skazani w procesach politycznych na kary więzienia; głosiła, odwołując się do tradycji przedwojennego obozu piłsudczykowskiego, odbudowę silnego, niepodległego państwa, likwidację władzy PZPR i uniezależnienia Polski od ZSRR; w 1989 nie uczestniczyła w negocjacjach Okrągłego Stołu; przewodniczący od 1979 L. Moczulski.

Definicje jak KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ (KPN) w Słownik definicji K .