polskiej kultury kongres co to znaczy

Definicja KONGRES KULTURY POLSKIEJ biografia. zjazd twórców kultury i ludzi edukacji ( Kongres

Co znaczy KONGRES KULTURY POLSKIEJ

Czym jest KONGRES KULTURY POLSKIEJ: 1) zjazd twórców kultury z okazji Milenium 7-9 X 1966; 2) zjazd twórców kultury i ludzi edukacji ( Kongres edukacji Polskiej) 11 XII 1981, którego obrady przerwało wprowadzenie stanu wojennego.

Słownik KSIĘSTWO ZATORSKIE:
Historia kasztelania należało do ziemi krakowskiej ( Małopolska); odstąpione w 1177 poprzez Kazimierza Sprawiedliwego za poparcie w staraniach o tron krakowski Mieszkowi Plątonogiemu, weszło najpierw w skład kongres kultury polskiej.
Słownik KRASICKI JAN:
Historia 1919-1943) - działacz ruchu komunistycznego; w okresie międzywojennym w komunistycznym ruchu młodzieżowym; po wstąpieniu w 1942 do PPR organizował ZWM, na czele którego stanął w III 1943; wykonawca kongres kultury polskiej.
Słownik KROMER MARCIN:
Historia humanista, historiograf, biskup warmiński; pochodził ze spolszczonej niemieckiej rodziny mieszczańskiej; pracował w kancelarii Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta; polski poseł w Wiedniu 1558 kongres kultury polskiej.
Słownik KŁUSZYN:
Historia 1610 w momencie wojny polsko-rosyjskiej; 7-tys. armia polska dowodzona poprzez Stanisława Żółkiewskiego rozgromiła 35-tys. armię rosyjsko-szwedzką dowodzoną poprzez cara Wasyla Szujskiego, a wojska kongres kultury polskiej.
Słownik KORPORACJONIZM:
Historia doktryna socjalna związana ze socjalną edukacją Kościoła, głosząca, iż podstawą państwa powinny być korporacje zawodowe zrzeszające pracodawców i pracobiorców; idea państwa korporacyjnego była w kongres kultury polskiej.

Definicje jak kongres kultury polskiej w Biografia K .

  • Dodano:
  • Autor: