amerykańskiej polonii kongres co to znaczy

Co to jest KONGRES POLONII AMERYKAŃSKIEJ biografia. reprezentacją obywateli USA pochodzenia

Co znaczy KONGRES POLONII AMERYKAŃSKIEJ

Definicja KONGRES POLONII AMERYKAŃSKIEJ: utworzony został w 1944 w Chicago; stał się naczelną reprezentacją obywateli USA pochodzenia polskiego; zrzesza przewarzająca część organizacji polonijnych w stanach zjednoczonych ameryki; prowadził aktywną działalność na rzecz walki o suwerenną Polskę, wywierając w tej sprawie nacisk na administrację waszyngtońską i wspierając ruchy niepodległościowe w państwie, w tym NSZZ "Solidarność"; prezesi: K. Rozmarek (1944-1968), A. Mazewski (1968-1988), E. Moskal (od 1988).

Definicje jak KONGRES POLONII AMERYKAŃSKIEJ w Słownik definicji K .