kongres pracowników kultury co to znaczy

Co to jest KONGRES PRACOWNIKÓW KULTURY WE LWOWIE biografia. postępowi intelektualiści i ludzie

Co znaczy KONGRES PRACOWNIKÓW KULTURY WE LWOWIE

Definicja KONGRES PRACOWNIKÓW KULTURY WE LWOWIE: zwołany 16-17 I 1936 z inicjatywy KPP; uczestniczyli w nim postępowi intelektualiści i ludzie kultury i edukacji, między innymi Władysław Broniewski, Leon Kruczkowski, W. Wasilewska, Emil Zegadłowicz; przyjęto deklarację o obronie pokoju zagrożonego poprzez faszyzm.

Definicje jak KONGRES PRACOWNIKÓW KULTURY WE LWOWIE w Słownik definicji K .